Ana Sayfa > Basın Açıklamaları > Kamuoyuna duyuru

Otizm , günümüz itibari ile 1/88 oranda rastlanan nöro-gelişimsel bir bozukluktur.

Amerika’da yaşanan ve 27 çocuğun ölümüne neden olan olay şüphesiz ki çok üzüntü verici bir durumdur. Bununla birlikte Adam Lanza’nın Asperger sendromlu olması dolayısı ile bu olayın otizm ile ilişkilendirilmiş olması da bir o kadar üzüntü vericidir. Basında yer alan haberlerde Adam Lanza’nın Asperger sendromlu olduğunun altı çizilmesi kamuoyunda sanki “Asperger sendromlu olması” bu elim olayın sebebiymiş gibi bir algı yaratmıştır.

ADAM LANZA’nın silahların çokça yer aldığı olumsuz aile ortamı ve psikolojik durumu, Amerika’daki silahlanma kolaylığı , bilgisayar oyunlarındaki şiddet içerikleri v.b. gibi olayın gerçek sebepleri göz ardı edilmiştir. Şiddet içerikli kitaplar, filmler, aile yaşantıları, toplumsal baskılar sadece otizmli bir çocuğu değil her çocuğu olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla suçu kişilere yakıştırılan sıfatlarla değil toplumsal olaylarla ilişkilendirmek doğru olur.

Ülkemizde yaşayan milyonlarca otizmli birey ve ailesi, sadece otizmle değil, toplum içinde kabul görme, yasal haklarını savunma konularında da yıllardır zorlu mücadeleler vermektedir. Bu son yaşanan olayın otizmle ilişkilendirilmiş olması otizmli birey ve ailelerini bir tür zan altında bırakarak, toplum içinde yaşadıkları zorluklara bir yenisini daha eklemiştir. Yasalara ve kurallara bağlı olarak hareket eden milyonlarca otizmli birey ve ailelerini bu tür bir zan altında bırakmak doğru değildir.(Bknz. Uzman araştırmaları)

Otizm Platformu

Konuyla ilgili uzman (Prof.Dr.Elif Tekin İftar, Doç.Dr.Burcu Özbaran,Yrd.Doç.Dr.Alev Girli) görüşlerine “Basın Açıklamaları”bölümünden erişebilirsiniz.