Ana Sayfa > uyelerimiz > AsperDER
AsperDER-w
AsperDER
ÜYE - İstanbul

Asperger Sendromu ve Otizmle Hayat Derneği – AsperDER

GELECEĞE BAKIŞ / VİZYON
ASPERDER VİZYONU, Asperger Sendromu(AS)  ve Yüksek Fonksiyonlu Otizm(YFO) musdaribi bireylerin ve ailerinin kendi özel yapılarına uygun olarak üretken ve kaliteli bir yaşam sürdürmeleridir.

 AMAÇ ve GÖREV / MİSYON
ASPERDER MİSYONU, AS ve YFO musdaribi birey ve ailelerinin özel handikaplari ve özel yetenekleri baz alınarak, eğitim, sağlik, meslek edindirme, istihdam, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelere katılım, bağımsız yaşam ve bakım konularında insan haklarina ve çağdaş normlara uygun alt yapıların/sistemlerin sağlanmasına yönelik olarak farkındalık, hak savunuculuğu, örgütlenme, kaynak sağlama ve destek çalışmaları yapmaktır.

 İLKELER / PRENSİPLER
* Turkiye’deki bütün AS ve YFO musdaribi birey ve aileleri dil, din, ırk, cinsiyet, yaş ve gelir gurubu ayırt etmeksizin eşit olarak Asperder’in konusudur.
* Asperder yurtiçi ve yurtdışı hiçbir siyasi, dini ve ideolojik yapı ile ( parti, cemaat, ideolojik siyasi örgüt, vb) organik, doğrudan veya dolaylı bir ilişki ve işbirliği içinde değildir. Asperder, toplumun ideolojik ve siyasi hiçbir hareketinde yer ve tavır almaz.
* Asperder AS ve YFO musdaribi birey ve ailelerin yararina ve sorunlarının çözümü amacıyla diğer Stk lar ile, özel sektörle, yerel ve merkezi resmi idari kurumlarla proje bazında işbirliğine gidebilir; ancak bu işbirliği Asperder’in özgürlüğünü ve özerkligini sınırlayacak ve/veya ketleyecek boyutta olamaz; Asperder’in Vizyon, Misyon ve İlkelerine aykırı olamaz.
* Turkiye’de kendi adına kurulmuş bir STK’sı bulunmayan ve seyrek rastlanan ruhsal ve zihinsel hastaliklar da ( Prader willy, Williams, Angelman sendromu, Tourette S.vb) Asperder icin Vizyon ve Misyon konusudur.
* Asperder,  otizm dışı alanlarda Sosyal İşletmeler kurmak yolu ile düzenli ve sürekli finansal kaynaklar oluşturmak ve otizmliler ve aileler yararına  çalışacak profesyonel insan kaynakları oluşturmak üzere yapılanmaktadır.
* Asperder, Otizm ve diğer Nörolojik rahatsızlıkların önlenmesi için alınacak önlemleri destekler; aynı şekilde bu rahatsızlıkların artışına yol açtığı düşünülen çevresel etkenlerin ( her türlü çevresel kirlilik, gıda toksinleri ve elektromanyetik kirlilik,v.b) elimine edilmesi çabalarını destekler.
* Asperder, insan sağlığına ve diğer canlılara saygılı, çevre ve doğaya önem veren oluşumları destekler.
* Asperder, her türlü düşünsel ve bedensel emeğe saygılıdır.
* Asperder, Sanata, Sanat üretimine ve Sanatçıya önem ve değer verir. Sanat üretimini teşvik eder.

Kuruluş: 26 Ağustos 2008