Ana Sayfa > Hakkımızda

Otizm Dernekleri Federasyonu

2006 yılında 24 STK ile kurulan Otizm Platformunun 8 yıllık tecrübesinin ardından, Türkiye’deki otizmli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımlarının sağlanması amacıyla bu alanda çalışan 10 sivil toplum örgütünün bir araya gelmesi ile 2014 yılında Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) kurulmuştur.

Türkiye’deki otizmli bireyleri ve ailelerini temsil eden en büyük çatı kuruluş olan ODFED, otizmle ilgili toplumsal bilinçlendirme ve yapılandırma çalışmalarında lobi faaliyetleri ve iletişim çalışmaları gerçekleştirmektedir.

18 aktif üye derneği olan ve 4 vakıf tarafından desteklenen ODFED, ağırlıklı olarak otizmden birincil derecede etkilenen aile bireylerinden oluşmaktadır. Bugün itibariyle ODFED ’i temsil eden illerimiz İstanbulAnkara, İzmir, Bursa, Edirne, Balıkesir, Denizli, Manisa, Zonguldak, Antalya, Bartın ve Samsun’dur.

ODFED ’in ana hedefi; toplumsal bilinçlendirme ile otizmli bireylerin vatandaşlık hakları çerçevesinde gerekli sağlık, eğitim, meslek edinme ve bakım sorunlarının giderilmesi için çalışmaktır. Daha açıklayıcı olarak ODFED, otizmli çocukların sağlık ve eğitim gibi haklarının elde edilmesinde gereken hukuki süreçlerde, ayrımcılık, hak mahrumiyeti gibi konulara maruz kalmış otizmli çocuklara ve ailelerine destek vermektedir.

ODFED ‘in “Otizmin Anayasası” olarak nitelendirdiği “Otizm Eylem Planı” nın devlet politikası haline gelebilmesi ve kamu otoritesinin alacağı kararlarda etkili olabilmek amacıyla mevcut yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklara ilişkin çalışmalar içinde bulunmaktadır.

Üyelerimiz

Destekçilerimiz