Ana Sayfa > Otizm Nedir

OTİZM NEDİR?
Otizm, doğuştan gelişen, genetik altyapıya dayanan, karmaşık nöro – biyolojik tabanlı bir gelişim bozukluğu. Başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyerek bireyin kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına yol açan otizm, genellikle 3 yaştan önce ortaya çıkarak çocukların sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını olumsuz olarak etkilemektedir.
OTİZMİN GÖRÜLME SIKLIĞI
Amerikan Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezinin ( Centers for Disease Control Prevention) 2014 verilerine göre  dünya genelinde doğan 68 çocuktan 1’i otizm teşhisi alıyor. Otizm erkek çocuklarda kız çocuklara oranla yaklaşık 4 kat daha fazla görülüyor. Dünyada son yıllarda şeker, kanser ve AIDS dahil olmak üzere bir çok hastalıktan daha fazla sayıda otizm teşhisi alınıyor.

Ülkemizde sağlıklı istatistikler olmamakla birlikte dünya genelinde kabul edilen 1/68 oranı varsayımıyla otizmden etkilenen birey sayısının bir milyonun üzerinde   olduğu düşünülmektedir. Resmi makamlarca okul çağında olup da okula gitmesi gereken otizmli çocuk ve genç sayısının yaklaşık 352 bin civarında olduğu ve bunların sadece 29 bininin eğitim hayatının içinde olduğu bildirilmektedir.