Ana Sayfa > Basın Açıklamaları > Basın Duyurusu
Odfed-BasinDuyurusu

 

ODFED BASIN DUYURUSU

Konu : Müzik Ve/Veya Spor Alanında Yükseköğrenim Yapmak  İsteyen Otizmli Bireyler Hakkında

 

Otizm Dernekleri Federasyonu Türkiye’deki otizmli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımlarının sağlanması amacıyla çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri tarafından çatı örgüt olarak kurulmuştur.

 

Halen 19 aktif üyesi dernek ve otizmli bireylere yönelik faaliyet gösteren 3 destekçisi vakıf ile alanında ülkemizin en kapsayıcı çatı örgütlenmesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Üyelerini oluşturan örgütler ağırlıklı olarak otizmden birincil derecede etkilenen aile bireylerinden oluşmakla birlikte , otizmle ilgili çalışmalar yürüten gönüllü profesyoneller de ODFED yapısı içinde yer almaktadırlar.

 

Son günlerde basında “ Beykoz’un Mozart’ı ” olarak yer alan, Otizmli Yunus Yazar’ın yaşadığı sorunları aktaran haber ve paylaşımları yakından izliyoruz. Hikayesini basına ulaştıran Anadolu Ajansına, kendisine destek sözü veren ve kamuoyunun dikkatini yoğunlaştıran Sayın Cem Yılmaz’a çok teşekkür ederiz.

Yapılan haberlerin ardından YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’ın konuya şahsen ilgi göstermiş olmasından ve Yunus’un konservatuara yerleşebilmesi için yaptığı girişimlerden büyük memnuniyet duymakla birlikte kamuoyunun ve Sayın YÖK Başkanımızın dikkatini çekmek istediğimiz birkaç hususu belirtmek ihtiyacı olmuştur.

Otizmli bireyler aldıkları özel eğitimler ile gelişim göstermekte ve bunun sonucu olarak da her kademede daha çok otizmli öğrenci okula gidebilme seviyesine gelmektedir. Okulların henüz bu konuda yeterince hazır olmaması nedeniyle de geçmiş dönemlerde olmadığı kadar çok okullaşma sorunu ortaya çıkmakta, özellikle Üniversitelerde otizmli öğrencilerin kabulü ile ilgili ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

Federasyonumuza başvuruda bulunan pek çok aile olmuştur. Bunlardan bazıları Yunus ile benzer özellikler taşıdıkları halde üniversite YGS baraj puanı nedeniyle evlerinde oturan gençlerdir, bazılarıysa yine benzer özelliklere sahip olan, YGS barajını da geçen ancak konservatuarlardaki yetenek sınavlarında normal gelişim gösteren bireyler ile yarıştırıldıkları ve zaten çok kısıtlı olan kontenjanlarda engelli kontenjanı olarak bir ayrım yapılmadığı için alınmayan gençlerimizdir.

Yaşanan sorunların bireysel olarak gündeme alınıp çözülmesi çok mümkün görünmediği için aslen yapılması gereken Otizm Eylem Planı’nda da kabul edildiği gibi “Sanat ve spor alanında yetenekli OSB olan bireylerin bölümlere kabulü ve eğitim süreçlerine ilişkin kendilerine uygun değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılmasıdır” .  Engelli öğrenciler için mevcut kontenjanlarda düzenleme yapılması da bu konuda bölgesel ve üniversiteler arası uygulama farklılıklarını kaldıracak, yeni mağduriyetleri önleyecektir.

YÖK Başkanlığı tarafından son yıllarda Engelliler ile ilgili yapılan düzenlemeleri sevindirici bulduğumuzu ancak her engel grubunun farklı özellikleri olduğunu ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerine göre değerlendirme yapılmasının herkesi doğru çözüme ulaştıracağını belirtmek isteriz.

Ayrıca sosyal medyada yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Türkay Dereli’nin duyurusundan büyük memnuniyet duyduk. Halen ülkemizdeki ilk Devlet Konservatuarı mezunu otizmli birey olan Buğra Çankır’ın da mezun olduğu ve aynı zamanda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladığı İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Konservatuarı’nın ve değerli rektörümüzün otizmli bireyleri kapsayıcı tutum ve uygulamalarının tüm üniversiteler için örnek olmasını diliyor, teşekkür ediyoruz.

 ODFED BASIN DUYURUSU

 

 

30b198cf46cad0718b158efd0bbb03b9-030b198cf46cad0718b158efd0bbb03b9-1