Ana Sayfa > Genel > ODFED OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
header-logo

ODFED OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

ODFED’in seçilmiş ilk Yönetim Kurulu’nun 2 yıllık görev süresi 2016 Mayıs ayında dolacaktır. Bu sebeple olağanüstü genel kurulumuz 30 Nisan 2016 tarihi saat 13.00 de olacak olup yeterli sayıda delegenin katılmaması halinde 7 Mayıs 2016 tarihi saat 13.00 de ZİÇEV İstanbul şubesi Armağanevler Mahallesi, Neyzen Tevfik Sok. No:20 81260-Ümraniye/İSTANBUL ( Tekrime Tarman Rehabilitasyon Merkezi) adresinde gerçekleştirilecektir.
Üye derneklerimizin aşağıda tüzüğümüzde yer alan maddelere uygun olarak yeni delege listelerini ve aşağıda yazılı olan belgeleri 30 Mart 2015 tarihinden önce info@odfed.org ve otizmderneklerifederasyonu@gmail.com adreslerimiz vasıtası ile Yönetim Kurulumuza iletmenizi rica ederiz.

Genel Kurulumuz için üye derneklerimizin ODFED tüzüğümüzde yer alan aşağıdaki bilgilere dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatırız.

“Üye dernekler kendi Genel Kurul toplantılarını takiben en geç 30 gün içerisinde faaliyet raporlarını, bilanço denetim kurulu raporu ve katılan üye listesinden birer nüshayı Federasyon Yönetimine vermek zorundadır. Dernekler federasyon genel kurulundan en geç 15 gün önce federasyon aidatlarını yatırdıklarına dair makbuzları, delege listesi ile birlikte federasyona bildirirler. Üye derneklerin ödentilerini yapmamış olmaları, delegelerin oy kullanmasına engel değildir.
Madde6- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:
Üye dernekler federasyon tüzüğünde belirtilen kurallara tam olarak uymak zorundadır. Üye dernekler Federasyon Genel Kurulu tarafından alınacak kararları uygulamakla yükümlüdürler. Dernekler kendi faaliyetlerinde bağımsızdırlar.
Üye dernekler Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen Federasyon katılım payını ve yıllık aidatları muntazaman ödemek zorundadır.
Üye dernekler kendi Genel Kurul toplantılarını takiben en geç 30 gün içerisinde faaliyet raporlarını, bilanço denetim kurulu raporu ve katılan üye listesinden birer nüshayı Federasyon Yönetimine vermek zorundadır.

ODFED YÖNETİM KURULU

Genel Kurul GÜNDEMİ