Ana Sayfa > Basın Açıklamaları > Uzman Görüşleri / Doç.Dr.Burcu Özbaran

Otizm, sosyal ilişkilerde güçlükler, kısıtlı ilgi alanları, yineleyici davranışlar ve dil gelişiminde gerilikle seyreden nörogelişimsel psikiyatrik bir tablodur. Asperger Sendromu ise, aynı spektrum bozuklukları içinde yer alan, dil gelişim geriliğinin olmadığı bir durumdur.

Şu anki literatür incelendiğinde, otizm spektrum bozukluklarında diğer insanlara karşı suç işleme davranışı genel toplumdan daha fazla değildir. Bazı otizm spektrumu içinde yer alan bireylerin basit agresif davranışları olabilmektedir.

Ancak bu bilgi tüm otizmi olan bireyleri saldırgan ve suça eğilimli olarak nitelemk için yetersiz ve yersizdir.

Kendileri şiddet görme, fiziksel ve duygusal istismara uğrama açısından risk altında bulunan bu bireyleri şiddete ve suça eğilimli olarak tanımlamak yanlıştır ve tıbbi bilgilerimizle uyuşmamaktadır.

Otizm ve Asperger Sendromu’nun agresif davranışlarla ile birlikte olabileceği (nadir) durumlar ancak başka psikiyatrik tanıların tabloda ek olarak bulunduğu ve olumsuz çevresel koşulların varlığı durumlarında düşünülebilir.

Otizm ve Asperger Sendromu olan bireyleri suça eğilimli olarak damgalamak yerine, dikkati bu bireylerin tedavi, eğitim, izlem ve yaşam olanaklarının iyileştirilmesine vermek en doğru yaklaşım olacaktır.

Doç.Dr.Burcu Özbaran

E.Ü. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı